วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00 น.   อบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นายสำราญ บุตรอามาตย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และ ร.ท.มนตรี หนูทอง นิติกรปฏิบัติการ  โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  
08.00 น.   อบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  นายสำราญ บุตรอามาตย์
10.30 น.   ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวลี  โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์  นายอนันต์ นามทองต้น