วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
11.00 น.   ไปประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ  โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดตาก  นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
10.00 น.   ประธานเปิดการแข่งขันกีฬา เนื่องในงาน "วันครู ประจำปี 2561"  โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
09.00 น.   ประธานพิธีบูรพาจารย์ครู เนื่องในวันครู ของอำเภอหล่มสัก  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์