วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
11.00 น.   ไปประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ (วันที่ 2)  โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดตาก  นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
10.00 น.   ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการค่ายอบรมลูกเสือวิสามัญ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ต้านยาเสพติด  ค่ายลูกเสือชั่วคราว มิสตี้เวลรีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  นายสำราญ บุตรอามาตย์